Marknadsföringsassistent

Åbo Akademi har som mål att ge verksamheten i Vasa större synlighet. Detta gäller i synnerhet utbildningen för barnträdgårdslärare med inriktning på språkbad, som är den nyaste satsningen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vi söker nu en marknadsföringsassistent för tiden för tiden 5.3-31.12.2018, med uppgiften att bistå marknadsföringen av Åbo Akademis utbildningar samt kommunikation om verksamheten i Vasa. Marknadsföringsassistenten hör organisatoriskt till akademins kommunikationsenhet och jobbar i teamet för marknadsföring av Åbo Akademis utbildningar. Placeringsorten är Vasa.

Arbetsuppgift
Marknadsföringsassistenten

 • bistår med att ta fram och koordinera marknadsföringsmaterial för olika kanaler (print, digitalt, film etc.) i samarbete med interna och externa samarbetspartners
 • stöder marknadsföringskampanjer
 • bistår på mässor
 • organiserar skolbesök
 • producerar innehåll för webben och sociala medier, samt informerar om verksamheten vid fakulteten i Vasa i samverkan med informatören på campus

Kompetens
Arbetet förutsätter:

 • nyfikenhet och engagemang
 • erfarenhet av marknadsföring och marknadskommunikation
 • kunskap och erfarenhet av att effektivt och målgruppsinriktat använda sociala medier
 • kunskaper i webbredaktionellt arbete
 • utmärkta kunskaper i svenska, goda kunskaper i finska och engelska
 • goda sociala och kommunikativa färdigheter, god samarbetsförmåga
  lämplig högskoleexamen

Lön
Lönen följer kravnivå 8 enligt kravnivåramen för övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för universitetens lönesystem.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 19.2.2018 kl. 15.00. och inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär nedan (www.abo.fi/rekrytering). Till ansökan bifogas CV.

Information
Närmare information ges av kommunikationschef Thurid Eriksson, 0400 534430, e-post: thurid.eriksson@abo.fi eller marknadsföringskoordinator Ulrika Ström, 050 4096337, e-post: ulrika.m.strom@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.

Ansökningstiden börjar: 05.02.2018 10:00 Ansökningstiden slutar: 19.02.2018 15:00