Forskardoktor i vårdvetenskap

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi ledigförklarar en anställning som forskardoktor i vårdvetenskap med placering vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Anställningen är tidsbunden för en period om två och ett halvt år (30 månader) och inleds mars 2018 eller enligt överenskommelse.

Verksamhetsområde
Till forskardoktorn i vårdvetenskaps uppgifter hör främst att utveckla forskningen inom den kliniska vårdvetenskapen med speciell fokus på avancerad hemvård, samt att bidra till utvecklingen av utbildningen på magister- och doktorgradsnivå inom den kliniska vårdvetenskapen. Till uppgifterna hör att bistå professorn i vårdvetenskap vid handledning av forskarstuderande och i den kontinuerliga utvecklingen och utvärderingen av ämnesområdet.

Forskardoktorn medverkar i undervisning och handledning samt granskning av lärdomsprov, upp till 1/3 av arbetstiden. Forskardoktorn omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år och arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.

Behörighetskrav och bedömning
Av forskardoktorer krävs doktorsexamen, forskningserfarenhet och pedagogisk kompetens. För anställningen som forskardoktor i vårdvetenskap, krävs doktorsexamen inom vårdvetenskap eller annat närliggande område. Erfarenhet av klinisk forskning ses som meriterande. Vid anställningen beaktas också erfarenhet av handledning av studeranden, dokumenterad undervisningserfarenhet, undervisningsförmåga samt eventuella pedagogiska studier.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.


Språkkunskaper

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Lön
Lön för forskardoktorer betalas enligt kravnivå 5 eller 6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Se lönetabell för undervisande och forskande personal.

Ansökan
Ansökan inlämnas elektroniskt via det elektroniska ansökningsformuläret nedan (www.abo.fi/jobb). Ansökan bör lämnas in senast 21.2.2018 kl 15.00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

  • En universitetsportfölj som i tillämpliga delar följer Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj vid Åbo Akademi. Till universitetsportföljen fogas publikationsförteckning, kopior av betyg, intyg över meriter och andra avklarade prestationer. I publikationsförteckningen ska den sökande markera de 5 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska tillhandahållas elektroniskt på förfrågan.
    Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj hittas här:
  • En forskningsplan (högst 5 s.)
  • En beskrivning av den sökandes pedagogiska syn (högst 2 s.)
  • Eventuell övrig dokumentation som styrker den sökandes kompetenser

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta professor Lisbeth Fagerström tfn +358 50 320 4612 eller HR specialist Malin Österholm-Liljedahl tfn +358 50 552 2074. E-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att befattningen söks av både kvinnor och män.

Ansökningstiden börjar: 05.02.2018 21:00 Ansökningstiden slutar: 21.02.2018 15:00