Sekreterare med informatörs uppgifter

Åbo Akademis enhet för lednings- och fakultetstöd söker en sekreterare med informatörsuppgifter på deltid (60%) för en tidsbunden anställning från 5.3.2018 (eller enligt överenskommelse) till 28.2.2019. Placeringsorten är Vasa.

Arbetsuppgifter
Till sekreterarens uppgifter hör att fungera som administrativt stöd (bl.a. kansli-, anställnings,- och resestöd) för Åbo Akademis enheter i Vasa och som rektorssekreterare för rektor i Vasa (mötesarrangemang, resor, kalender, post, beställningar, ordna akademiska tillställningar etc.). Sekreteraren handhar även informatörsuppgifter som omfattar internkommunikation, bl.a. som kontaktperson mellan enheter och webbredaktör för fakultetens interna webbsidor. Till informatörsuppgifterna hör också att producera innehåll för webben och sociala medier samt att informerar om verksamheten vid fakulteten i Vasa i samverkan med kommunikationsenheten och marknadsföringsassisteten i Vasa.

Kompetens
Vi söker dig som har:

  • nyfikenhet, engagemang och intresse för universitetsverksamhet
  • god organisations-, kommunikations-, samarbets- och initiativförmåga
  • utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska och finska
  • kunskaper och erfarenheter av webbredaktionellt arbete och av att använda sociala medier
  • för uppgiften lämplig högskoleutbildning

Lön
Lönen följer kravnivå 7 enligt kravnivåramen för övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för universitetens lönesystem.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 20.2.2018 kl. 15.00 och inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär nedan (www.abo.fi/jobb). Till ansökan bifogas CV.

Information
Närmare information ges av fakultetskoordinator Anna Smirnoff, +358 50 378 1330, e-post anna.smirnoff@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.

Ansökningstiden börjar: 06.02.2018 15:00 Ansökningstiden slutar: 20.02.2018 15:00