Projektassistenter / forskningsbiträden i miljö- och marinbiologi, sommaren 2024

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi (ÅA) söker fyra projektarbetare för tre eller fyra månaders anställningar under tiden juni till september 2024. Befattningarna är placerade vid ämnet miljö- och marinbiologi vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik och arbetet utförs på Husö biologiska station på Åland.


ARBETSBESKRIVNINGAR OCH KOMPETENS
Vi erbjuder dig möjlighet att söka en eller flera av befattningarna nedan.

Befattning 1: Uppföljningsstudie av drivande alger och makrofyter på grunda mjukbottnar. God artkännedom om makrofyter, fält-/båtvana samt GIS-kunskap till fördel. I arbetet ingår inventering främst genom snorkling och vadning, analys av resultat och rapportering. Anställningen är för fyra månader (helst med start i mitten av juni).

Befattning 2: Biologisk grundkartering av Toböle träsk (djuplodning, provfiske, makrofytkartering och provtagning av bottenfauna). God artkännedom, fält-/båtvana, dykcertifikat samt GIS-kunskap till fördel. I arbetet ingår b.la. inventering genom snorkling/dykning och lodning med ekolod, analys av resultat och rapportering. Anställningen är för fyra månader (helst med start i början av juni).

För befattning 1 och 2 är starten flexibel, men anställningen inleds senast i medlet av juni. En första version av rapporten som ingår i arbetsuppgifterna ska färdigställas under anställningstiden.

Befattning 3: Kartering av makrofyter i Markusbölesjön, Långsjön och Lavböle träsk längs transektlinjer enligt EU:s vattendirektiv och tidigare karteringar. God artkännedom om vattenväxter, och sjövana krävs, kännedom om EU:s vattendirektiv och dykcertifikat till fördel. I arbetet ingår digitalisering av fältdata samt deltagande i ev. andra fältkarteringar, enligt överenskommelse. Anställningen är för tre månader (juli-sept).

Befattning 4: Provfiske i Markusbölesjön och Vargsundet enligt EU:s vattendirektiv och tidigare provfisken. Kännedom om EU:s vattendirektiv och liknande karteringsjobb till fördel. I arbetet ingår även digitalisering av insamlat fältdata och kort analys samt eventuellt andra relaterade arbetsuppgifter, enligt behov. Anställningen är för tre månader (under tidsperioden juni-sept).

Om arbetet med din pro gradu-avhandling relaterar till någon av befattningarna ovan, har du möjlighet att anställas som forskningsbiträde och har rätt att under arbetstiden arbeta med din pro gradu-avhandling. Ifall du inte arbetar med din pro gradu-avhandling finns det möjlighet att anställas som projektassistent.


LÖN
Lönen för forskningsbiträden/projektassistenter är ca 1850–2000 euro per månad och beroende av den slutliga anställningen.


ANSÖKAN
Lämna in din ansökan via det elektroniska ansökningsformuläret (på http://www.abo.fi/rekrytering) senast torsdag 29.2.2024 kl. 12:00 (finsk tid). Anvisningar för elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan bifogas ansökningsbrev och CV (avlagda studiepoäng, ev. examina, publikationer, tidigare arbetserfarenhet, uppdrag, osv.).

Ifall du söker flera av befattningarna ska du ange dessa i preferensordning i ansökningsbrevet.


INFORMATION
Mera information ges av stationsföreståndare för Husö biologiska station Martin Snickars (martin.snickars[a]abo.fi). Information om ansökningsprocessen ges av HR-specialist Sabina Ringvall (sabina.ringvall[a]abo.fi).

Vänligen notera att Husö biologiska station också erbjuder andra jobb 2024. Du hittar information om praktikplatser, en plats (befattning via ÅLR, motsv. befattning 1 och 2) via Ålands Landskapsregering samt en plats som högskolepraktikant via AMS på https://www.abo.fi/lediga-jobb-pa-huso-biologiska-station/ och Högskolepraktikplatser | AMS Åland .

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper.

Ansökningstiden börjar: 06.02.2024 10:00Ansökningstiden slutar: 29.02.2024 12:00

Dela jobbannonsen