Open jobs: 19
Name of the job Applying starts Applying ends
Forskardoktor/Biträdande professor/professor i logopedi *** Assistant Professor/Associate Professor/Professor in logopedics, 1.1.2019 2018-03-14 10:00 2018-04-24 15:00
Studierådgivare 2018-04-13 15:00 2018-04-24 15:00
Project Assistant for the Turku BioImaging organization, 01.05-31.08.2018 2018-04-11 11:30 2018-04-25 15:00
Universitetslärare i organisation och ledning för tiden 1.8.2018-31.7.2019 2018-04-05 13:00 2018-04-26 15:00
Akademilektor eller universitetslärare i organisation och ledning för tiden 1.8.2018-31.12.2021 2018-04-05 14:00 2018-04-26 15:00
Universitetslärare i organisation och ledning från 1.8.2018 2018-04-12 12:00 2018-04-26 15:00
Laborator, Instrumentcentret 2018-04-10 15:00 2018-04-27 15:00
Projektledare för öppen vetenskap/Project leader for open science (1.6.2018-31.5.2021) 2018-04-13 13:00 2018-04-27 15:00
Timlärare i huvudsyssla i specialundervisning 2018-04-18 15:00 2018-04-27 15:00
Vicedirektör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 2018-04-10 09:00 2018-04-30 15:00
Akademilektor i socialpolitik 2018-04-12 15:00 2018-04-30 15:00
Laboratorieingenjör 2018-04-17 11:30 2018-04-30 15:00
Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik, för tiden 1.8.2018-31.7.2019 2018-04-09 16:00 2018-05-02 15:00
Universitetslärare i dogmatik, för tiden 1.8.2018-31.7.2019 2018-04-13 09:00 2018-05-02 15:00
Ekonomisekreterare från 1.6.2018 2018-04-20 09:00 2018-05-11 15:00
Associate professor/Professor in Business Administration, specially Organization and Management (tenure track) starting 1.8.2019 2018-03-23 14:00 2018-05-15 15:00
Laboratoriemästare 2018-04-17 12:00 2018-05-15 15:00
Laboratorietekniker 2018-04-17 16:00 2018-05-15 15:00
Akademilektor i industriell ekonomi 2018-04-10 14:00 2018-05-31 15:00